Orddeling av kveen

Lurer du på hvor du skal dele det Norske ordet kveen? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

kve-en

Siste orddelinger av dette språket