Orddeling av lovproposisjon

Lurer du på hvor du skal dele det Norske ordet lovproposisjon? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

lov-pro-po-si-sjon

Siste orddelinger av dette språket