Orddeling av nardussalva

Lurer du på hvor du skal dele det Norske ordet nardussalva? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

nar-dus-sal-va

Siste orddelinger av dette språket