Orddeling av narkosiktet

Lurer du på hvor du skal dele det Norske ordet narkosiktet? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

nar-ko-sik-tet

Siste orddelinger av dette språket