Orddeling av overtegning

Lurer du på hvor du skal dele det Norske ordet overtegning? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

over-teg-ning

Siste orddelinger av dette språket