Orddeling av prioriteringsprinsipp

Lurer du på hvor du skal dele det Norske ordet prioriteringsprinsipp? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

prio-ri-te-rings-prin-sipp

Siste orddelinger av dette språket