Orddeling av purifikasjon

Lurer du på hvor du skal dele det Norske ordet purifikasjon? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

pu-ri-fi-ka-sjon

Siste orddelinger av dette språket