Orddeling av registrene

Lurer du på hvor du skal dele det Norske ordet registrene? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

re-gist-re-ne

Siste orddelinger av dette språket