Orddeling av renovasjonssektor

Lurer du på hvor du skal dele det Norske ordet renovasjonssektor? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

re-no-va-sjons-sek-tor

Siste orddelinger av dette språket