Orddeling av skave

Lurer du på hvor du skal dele det Norske ordet skave? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

ska-ve

Siste orddelinger av dette språket