Orddeling av slettvar

Lurer du på hvor du skal dele det Norske ordet slettvar? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

slett-var

Siste orddelinger av dette språket