Orddeling av sommerhonning

Lurer du på hvor du skal dele det Norske ordet sommerhonning? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

som-mer-hon-ning

Siste orddelinger av dette språket