Orddeling av verdige

Lurer du på hvor du skal dele det Norske ordet verdige? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

ver-di-ge

Siste orddelinger av dette språket