Orddeling av vindushengselen

Lurer du på hvor du skal dele det Norske ordet vindushengselen? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

vin-dus-heng-se-len

Siste orddelinger av dette språket