Orddeling av pretensão

Lurer du på hvor du skal dele det Portugisiske ordet pretensão? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

pre-ten-são

Siste orddelinger av dette språket