Orddeling av bifunktionell

Lurer du på hvor du skal dele det Svenske ordet bifunktionell? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

bi-funk-tio-nell

Siste orddelinger av dette språket