Orddeling av eskalering

Lurer du på hvor du skal dele det Svenske ordet eskalering? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

es-ka-le-ring

Siste orddelinger av dette språket