Orddeling av jenson

Lurer du på hvor du skal dele det Svenske ordet jenson? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

jen-son

Siste orddelinger av dette språket