Orddeling av jobbkö

Lurer du på hvor du skal dele det Svenske ordet jobbkö? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

jobb-

Siste orddelinger av dette språket