Orddeling av kasus

Lurer du på hvor du skal dele det Svenske ordet kasus? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

ka-sus

Siste orddelinger av dette språket