Orddeling av lågkaloridiet

Lurer du på hvor du skal dele det Svenske ordet lågkaloridiet? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

låg-ka-lo-ri-di-et

Siste orddelinger av dette språket