Orddeling av portabel

Lurer du på hvor du skal dele det Svenske ordet portabel? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

por-ta-bel

Siste orddelinger av dette språket