Orddeling av rotvälska

Lurer du på hvor du skal dele det Svenske ordet rotvälska? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

rotväls-ka

Siste orddelinger av dette språket