Orddeling av skjutbar

Lurer du på hvor du skal dele det Svenske ordet skjutbar? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

skjut-bar

Siste orddelinger av dette språket