Orddeling av skorrning

Lurer du på hvor du skal dele det Svenske ordet skorrning? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

skorr-ning

Siste orddelinger av dette språket