Orddeling av tiger

Lurer du på hvor du skal dele det Svenske ordet tiger? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

ti-ger

Siste orddelinger av dette språket