Orddeling av Balrog

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Balrog? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Bal-rog

Siste orddelinger av dette språket