Orddeling av Botham

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Botham? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Both-am

Siste orddelinger av dette språket