Orddeling av Chancellorship

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Chancellorship? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

Chan-cel-lor-ship

Definisjon av Chancellorship:

1.
The office of chancellor

Synonym av Chancellorship:

noun position, post, berth, office, spot, billet, place, situation

Siste orddelinger av dette språket