Orddeling av Christology

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Christology? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Chris-tol-ogy

Synonym av Christology:

noun Christology, theological doctrine, religious doctrine
noun Christology, Christian theology

Siste orddelinger av dette språket