Orddeling av periodical

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet periodical? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

pe-ri-od-i-cal

Definisjon av periodical:

1.
A publication that appears at fixed intervals
2.
Happening or recurring at regular intervals
The periodic appearance of the seventeen-year locust

Synonym av periodical:

adj periodic, cyclic, oscillatory, oscillating, intermittent, pulsed
noun publication

Siste orddelinger av dette språket