Orddeling av Delphic

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Delphic? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Del-ph-ic

Synonym av Delphic:

adj Delphic, Delphian, city, metropolis, urban center
adj Delphic, oracular, prophetic, prophetical

Siste orddelinger av dette språket