Orddeling av Kuenning

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Kuenning? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Kuen-ning

Siste orddelinger av dette språket