Orddeling av Ostrogoth

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Ostrogoth? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Os-tro-goth

Synonym av Ostrogoth:

noun Ostrogoth, Goth

Siste orddelinger av dette språket