Orddeling av Pennine

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Pennine? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Pen-nine

Siste orddelinger av dette språket