Orddeling av QWERTY

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet QWERTY? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

QW-ER-TY

Siste orddelinger av dette språket