Orddeling av SCADA

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet SCADA? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

SCA-DA

Siste orddelinger av dette språket