Orddeling av Sargent

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Sargent? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Sar-gent

Synonym av Sargent:

noun Sargent, John Singer Sargent, painter

Siste orddelinger av dette språket