Orddeling av loyalty

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet loyalty? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

loy-al-ty

Definisjon av loyalty:

1.
The quality of being loyal
2.
Feelings of allegiance
3.
The act of binding yourself (intellectually or emotionally) to a course of action
His long commitment to public service They felt no loyalty to a losing team

Synonym av loyalty:

noun fidelity, faithfulness
noun love
noun commitment, allegiance, dedication, cooperation

Siste orddelinger av dette språket