Orddeling av Satanist

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Satanist? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Sa-tanist

Definisjon av Satanist:

1.
An adherent of Satan or Satanism

Synonym av Satanist:

noun Satanist, diabolist, disciple, adherent

Siste orddelinger av dette språket