Orddeling av Schumann

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Schumann? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Schu-mann

Synonym av Schumann:

noun Schumann, Clara Josephine Schumann, pianist, piano player, composer
noun Schumann, Robert Schumann, Robert Alexander Schumann, composer

Siste orddelinger av dette språket