Orddeling av chromatography

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chromatography? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

chro-matog-ra-phy

Synonym av chromatography:

nounnatural process, natural action, action, activity

Siste orddelinger av dette språket