Orddeling av Scotia

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Scotia? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Sco-tia

Siste orddelinger av dette språket