Orddeling av scribe

Prøver du å orddele scribe? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

scribe

Definisjon av scribe:

1.
French playwright (1791-1861)
2.
Informal terms for journalists
3.
Someone employed to make written copies of documents and manuscripts
4.
A sharp-pointed awl for marking wood or metal to be cut
5.
Score a line on with a pointed instrument, as in metalworking

Synonym av scribe:

noun Scribe, Augustin Eugene Scribe, dramatist, playwright
noun scribbler, penman, journalist
noun copyist, scrivener, employee
noun scriber, scratch awl, awl
verb score, nock, mark

Siste orddelinger av dette språket