Orddeling av Wannier

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Wannier? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Wan-nier

Siste orddelinger av dette språket