Orddeling av aesthete

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet aesthete? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

aes-thete

Definisjon av aesthete:

1.
One who professes great sensitivity to the beauty of art and nature

Synonym av aesthete:

noun esthete, connoisseur, cognoscenti

Siste orddelinger av dette språket