Orddeling av agoraphobic

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet agoraphobic? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

ago-ra-pho-bic

Synonym av agoraphobic:

adj afraid

Siste orddelinger av dette språket