Orddeling av bacterial

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet bacterial? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

bac-te-r-i-al

Definisjon av bacterial:

1.
Relating to or caused by bacteria
Bacterial infection

Synonym av bacterial:

adj microorganism

Siste orddelinger av dette språket