Orddeling av basswood

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet basswood? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bass-wood

Definisjon av basswood:

1.
Soft light-colored wood of any of various linden trees
Used in making crates and boxes and in carving and millwork
2.
Any of various deciduous trees of the genus Tilia with heart-shaped leaves and drooping cymose clusters of yellowish often fragrant flowers
Several yield valuable timber

Synonym av basswood:

noun linden, wood
noun linden, linden tree, lime, lime tree, tree

Siste orddelinger av dette språket