Orddeling av ballotine

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet ballotine? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

bal-lo-tine

Siste orddelinger av dette språket